Trener

Jakub Chmieliński


Biografia

Posiadacz czarnego pasa I Dan w Taekwon-do.


  • Specjalizacja
  • Uprawnienia
  • Osiągnięcia
  • instruktor Taekwon-do