PROCEDURY COVID – 1 września 2020r.

1 września 2020

Kochani,

poniżej przedstawiamy wewnętrzne procedury COVID, które podzieliliśmy na SAMURAJ GYM, czyli nasz obiekt sportowy, który znajduje się przy ul.Bałtyckiej 19 we Wrocławiu oraz POZOSTAŁE LOKALIZACJE, czyli lokalizacje w szkołach i innych miejscach.

 


PROCEDURY SAMURAJ GYM


 

 

1. Na terenie obiektu podczas trwania zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy zajęć.

2. Opiekunowie/rodzice uczestników nie mogą przebywać na terenie obiektu Samuraj GYM.

3. Opiekunowi, którzy przyprowadzają/odbierają dziecko zobowiązani są do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim do stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego odległości min. 2 m w stosunku do pracowników obiektu oraz innych rodziców/opiekunów czekających na odbiór dzieci.

4. Przy wejściu/wyjściu na obiekt obowiązuje dezynfekcja rąk.

5. Obowiązuje zasada ograniczonego kontaktu. Stosujemy także zasady bezpieczeństwa indywidualnego – nie dotykamy rękami twarzy, nie dotykamy niepotrzebnie przedmiotów należących do kolegów lub trenera, a także przyrządów i akcesoriów treningowych.

6. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.

7. Treningi zostają zindywidualizowane w taki sposób, aby ograniczyć do minimum ryzyko kontaktu między uczestnikami zajęć.

 


PROCEDURY W POZOSTAŁYCH LOKALIZACJACH


1. Na terenie obiektów podczas trwania zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy zajęć.

2. Opiekunowie/rodzice uczestników nie mogą przebywać na terenie budynku szkoły.

3. Opiekunowie, którzy przyprowadzają/odbierają dziecko zobowiązani są do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim do stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego odległości min. 2 m w stosunku do pracowników obiektów oraz innych rodziców/opiekunów czekających na odbiór dzieci.

4. Przy wejściu/ wyjściu na obiekty obowiązuje dezynfekcja rąk.

5. Obowiązuje zasada ograniczonego kontaktu. Stosujemy także zasady bezpieczeństwa indywidualnego – nie dotykamy rękami twarzy, nie dotykamy niepotrzebnie przedmiotów należących do kolegów lub trenera, a także przyrządów i akcesoriów treningowych.

6. Treningi zostają zindywidualizowane w taki sposób, aby ograniczyć do minimum ryzyko kontaktu między uczestnikami zajęć.

7. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.