Taekwon-do stworzył w 11.04.1955 r. gen. Choi Hong Hi, posiadacz IX dan. W Taekwon-do jest 3200 technik, w tym 2000 to techniki ręczne a 1200 nożne.  Taekwon-do to piękno, perfekcja ruchu, dynamiczne kopnięcia, samoobrona i walka. Ojczyzną Taekwon-do jest Korea. Trening Taekwon-do obejmuje ćwiczenia ogólnorozwojowe, naukę technik podstawowych, form ruchowych zwanych układami, samoobrony, walki sportowej. Klub Samuraj należy do Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do  Choi Jung Hwa.

KORZYŚCI

 1. Wszechstronny rozwój poprzez sport.
 2. Dyscyplina, praca w grupie.
 3. Pewnośc siebie, samoobrona.
 4. Wspaniali ludzie – przyjaźnie i pasja na lata.
 5. Korekcja wad postawy.

ZASADY TAEKWON-DO

 1.   Uprzejmość (Ye Ui) [czytaj: jej]
 2.   Uczciwość (Yom Chi) [czytaj: jom czi]
 3.   Wytrzymałość (In Nae) [czytaj: in ne]
 4.   Samokontrola (Guk Gi) [czytaj: guk gi]
 5.   Nieposkromiony duch (Baekjool Bool) [czytaj: bekczul bul]

PRZYSIĘGA ADEPTA TAEKWON-DO

 1. Będę przestrzegał zasad Taekwon-do.
 2. Będę szanował instruktora i osoby starsze stopniem.
 3. Nigdy nie będę nadużywał swych umiejętności.
 4. Będę obrońcą wolności i sprawiedliwości.
 5. Będę oddany sprawie budowy pokojowego świata.