Sepcjalnie dla naszych adeptów taekwon-do przygotowaliśmy słownik, który zawiera nazwy i wymowy koreańskich liczebników.

Pisownia/wymowa

1. Hana – hana
2. Dul – tul
3. Set – set
4. Net – Net
5. Dasot –  tasot
6. Yosot – josot
7. Ilgop – Ilgop
8. Yodul– jodol
9. Ahop – ahop
10. Yul – jol
11. Yul Hana – jol hana
12. Yul Dul – jol tul
13. Yul Set – jol set

20. Sumul – sumul
21. Sumul Hana – sumul hana
22. Sumul Dul – sumul tul

30. Sorun –  sorun
31. Sorun Hana – sorun hana
32. Sorun Dul – sorun tul

40. Mahun – mahun
41. Mahun Hana – mahun hanna
42. Mahun Dul – mahun tul

50. Schwin – śłin
51. Schwin Hana – śłin hana
52. Schwin Dul – śłin tul

 

60. Yehsun – jysun
61. Yehsun Hana-jysun hana
62. Yehsun Dul – jysun tul

70. Ihrrun – irun
71. Ihrun Hana – irun hana
72. Ihrun Dul – irun tul

80. Yowhdun – jodun
81. Yowhdun Hana – jodun  hana
82. Yowhdun Dul – jodun tul

90. Ahun – ahun
91. Ahun Hana – ahun hana
92. Ahun Dul – ahun tul

100. Peak – pek