1. Siła reakcji (Bangdong Ryok)

W myśl III zasady dynamiki Newtona działaniu każdej siły towarzyszy przeciwdziałanie siły jednakowej lecz przeciwnie skierowanej. Jeżeli przeciwnik ruszy z dużą prędkością, to najlżejszy cios będzie sumą jego własnego ataku i ciosu.
Uderzenie jedną ręką z gwałtownym cofnięciem ręki drugiej wywołuje podobny efekt do wyżej opisanego podnosząc siłę uderzenia.

2. Koncentracja (Jip Joong)

Koncentracja w teorii siły odnosi się do kilku elementów:

  • skupienie całej siły ciosu lub bloku na jak najmniejszej powierzchni;
  • zaangażowanie w wykonanie ruchu tylko właściwych grup mięśniowych;
  • koncentracja ciosu na wrażliwej części ciała przeciwnika tzw. punkcie witalnym;
  • użycia odpowiedniej powierzchni uderzającej w zależności od zastosowanej techniki i jej celu;
  • skupienie umysłu przed oraz w czasie wykonywania techniki.

3. Równowaga (Kyun Hyung)

Zachowanie równowagi jest niezbędnym warunkiem wykonania jakiejkolwiek techniki w Taekwon-do. Równowaga może być dynamiczna (podczas przemieszczeń, zwrotów, uników i wyskoków) oraz statyczna (w czasie przyjęcia pozycji). Zasadniczym warunkiem utrzymania równowagi jest zachowanie pionowego rzutu środka ciężkości ciała w obrębie obszaru podporu.

4. Kontrola oddechu (Ho Hup)

Każdą technikę w Taekwon-do wykonuje się z głośnym wydechem. Właściwe oddychanie jest warunkiem nieodzownym przy opanowywaniu techniki jak i w całym treningu. Zwrócenie uwagi na oddychanie oraz kontrolowanie tego procesu powoduje wzrost siły i wytrzymałości mięsni oddechowych, lepszą wentylację płuc a przy tym wzrost odporności na zmęczenie. Dowiedziono, że ta sama technika Taekwon-do wykonywana z wydechem jest silniejsza od wykonanej podczas wdechu. Także w przypadku otrzymania uderzenia, wydech przy jednoczesnym napięciu mięśni brzucha może zapobiec utracie przytomności czy wewnętrznym urazom.

5. Szybkość

Szybkość jest zdolnością do wykonywania ruchów w jak najmniejszych dla danych warunków odcinkach czasu. Na szybkość ruchów składają się: czas reakcji, czas pojedynczego ruchu oraz częstotliwość ruchów.

6. Masa

Druga zasada dynamiki Newtona mówi, że siła jest iloczynem masy i przyspieszenia. Siła wykonywanych technik zależy od umiejętności wykorzystania zarówno sił aktywnych (działania mięśni) jak i pasywnych (siły ciężkości, bezwładności i reakcji podłoża).